Novi proizvodi

Proizvod: CEMENT CEM III/B 32,5NSR-LH

Sulfatno otporni cement niske toplote hidratacije s udjelom zgure (troske) 66%-80%, te 20%-34% klinkera (uključujući gips). Potvrda sukladnosti po zahtjevima HRN EN197-1 i HRN EN197-2, BAS EN 197-1, BAS EN 197-2 

 

Fizičko-mehaničke osobine

Prosječne vrijednosti

Zahtjevi normi BAS EN  197-1

Čvrstoća na pritisak na 7 dana (MPa)

20.8

≥ 16

Čvrstoća na pritisak na 28 dana (MPa)

41.0

≥32.5 ≤ 52.5

 %C3A 

3.0

≤3.5

Početak vezivanja (min)

200

≥ 75

Sadržaj dodatka (%)

68

66-80

Stalnost zapremine po Le Chatelieru (mm)

0.1

≤10

Toplina hidratacije ( J/gr)

180

≤270  

 

Hemijske osobine

Prosječne vrijednosti

Zahtjevi normi EN  197-1

Sadržaj sulfata (SO3%)

2.2

≤ 3.5

Sadržaj hlorida (Cl %)

0.08

≤ 0.10

Gubitak žarenjem (%)

2.0

≤ 5.0 

KARAKTERISTIKE:

 • visoka sulfatna otpornost zahvaljujući znatnom udjelu troske (niska toplina hidratacije, te reducirana tendencija skupljanja i nastanka pukotina),
 • značajno povećanje čvrstoća na pritisak pri većoj starosti betona (nakon 28 dana),
 • duži početak vezivanja,
 • moguć termički tretman u početnoj fazi rada podizanje rane čvrstoće,
 • znatno usporena difuzija agresivnih jona
 • povećana otpornost na utjecaj čiste i agresivne vode

PREPORUKA ZA PRIMJENU:

 • konstrukcije u vlažnoj i agresivnoj sredini bogatoj sulfatima,
 • radovi u cestogradnji, izrada temelja mostova (pomorski i priobalni objekti),
 • podzemni radovi, te stabilizacija i injektiranje tla,
 • sistemi za tretmane otpadnih voda,
 • kanalizacijski drenažni sistemi,
 • sistemi za navodnjavanje i dr.

 OSOBITO JE PRIKLADAN:

 • za objekte u agresivnim sredinama,
 • za masivne konstrukcije velikih presjeka i velikog volumena i
 • za betonske radove u toploj klimi (toplom periodu).

TRANSPORT I SKLADIŠTENJE

 • transportirati u sredstvima koja štite cement od utjecaja vlage,
 • transportna sredstva prije punjenja cementom moraju biti očišćena od materijala koji mogu utjecati na kvalitet cementa,
 • skladištiti u betonskim ili čeličnim silosima koji štite cement od vanjskih utjecaja, posebno od uticaja vlage,
 • pri skladištenju u silose osigurati da ne dolazi do miješanja cementa sa drugim proizvodima,
 • uz pravilan transport i skladištenje, cement je potrebno upotrijebiti najkasnije 6 mjeseci nakon isporuke,
 • cement je iritantan za oči disajne puteve i kožu
 • potrebno je izbjegavati kontakt s očima i kožom te koristiti zaštitnu odjeću.

CERTIFIKAT:

 • Proizvod posjeduje važeće certifikate po HRN EN 197-1,BAS EN 197-1:2002
 • Izjava usklađenosti za CEM III/B-32,5 N SR- LH po BAS EN 197-1:2002 i pravilnikom o tehničkim svojstvima za cement izdala je Fabrika cementa Lukavac d.d (klasa broj izjave 071/13 od 04.02.2013)