Menadžment

UPRAVA:

 1. Dipl.ing. Izet Imamović, predsjedavajući Uprave
 2. Dipl. oec. Stjepan Kumrić, član Uprave

NADZORNI ODBOR:

 1. Harald Fritsch, predsjedavajući Nadzornog odbora
 2. Andreas Kern, član Nadzornog odbora
 3. Dipl.ing. Martin Kebisek, član Nadzornog odbora
 4. Dipl.ing. Benko Fatušić, član Nadzornog odbora
 5. Dipl.ing. Sead Ćatić, član Nadzornog odbora

MENADŽMENT:

 1. Dipl.ing. Izet Imamović, generalni direktor
 2. Dipl.oec. Stjepan Kumrić, izvršni direktor za komercijalna pitanja 
 3. Dipl. ing. Nedim Pašić, direktor proizvodnje
 4. Dipl.ing. Benko Fatušić, direktor za alternativna goriva
 5. Dipl.ing. Nedim Hasanbašić, direktor za održavanje i investicije
 6. Dipl.ing. Daniel Maschtovský, finansijski direktor
 7. Mag. Merima Bajrić, direktor ljudskih resursa
 8. Dipl. pravnik Đulzara Imamović, sekretar Društva