Lumal

Proizvod:   ZIDARSKI CEMENT MC5, LUMAL 

Razred čvrstoće: 5 - prema normi BAS EN 413-1:2005

Lumal je zidarski cement oznake MC 5. Namijenjen je za pripremu morta za zidanje, cementnog šprica te grube i fine žbuke (za ručno vanjsko i unutarnje žbukanje). Sadrži minimalno 25% portland cementnog klinkera i do 75% dodatka vapneneca oznake L, do 1% kemijskog dodatka i regulatora vezivanja prirodni gips.

NE SMIJE SE KORISTITI ZA PRIPREMANJE BETONA!

Upute za upotrebu:

Mort za zidanje:

Lumal: pijesak

Granulacija pijeska

Potreba Lumala za 1m3morta

1 : 3

0 – 4 mm

300-340 kg

1 : 4

0 – 4 mm

240-280 kg

 

Mort za žbukanje:

Lumal: pijesak

Granulacija pijeska

Potreba Lumala za 1m3morta

1 : 2

0 – 4 mm

380 : 420  kg

Potrebna količina vode je 200 – 250 l/m3morta (ovisno o vlažnosti i vrsti pijeska i željene konzistencije morta)

Napomena: Omjeri dati u tablici su orijentacijski. Prilikom doziranja pridržavati se projekta morta.

Fizičko-mehanička svojstva

Prosječne vrijednosti

Zahtjevi normi BAS EN 413-1:2005

Početak vezivanja (min)

100

≥ 60

Uvučeni zrak  (%)

9-11

≥8 ≤ 22

Tlačne čvrstoće na 28 dana (MPa)

10

≥ 5 ≤ 15

Sadržaj sulfata (SO3%)

1,8

≤ 2  

Transport i skladištenje:

  • transportirati u sredstvima koja štite cement od utjecaja vlage,
  • skladištiti na suhom mjestu zaštićenom od atmosferilija, iznad zemlje na paleti ili drugoj suhoj podlozi,
  • ne preporučuje se slaganje više od deset vreća na visini,
  • uz pravilan transport i skladištenje, proizvod je potrebno upotrijebiti najkasnije 6 mjeseci od datuma pakiranja otisnutog na vreći.

Certifikat usklađenosti 09/11 od 21.01.2011.

Izjava usklađenosti za MC 5 LUMAL po BAS EN 197-1:2002 i Pravilnikom o tehničkim svojstvima za cement izdala je Fabrika cementa Lukavac d.d (klasa broj izjave 077/11 od 21.01.2011.)