Kupci

Uspjeh poslovanja Fabrike cementa Lukavac direktno ovisi od zadovoljstva naših kupaca. Mi radimo za njih. To što smo vodeća kompanija u ovoj oblasti u BiH govori kako kupci odgovaraju i reagiraju na našu poslovnost, ozbiljnost, i kvalitetu naših proizvoda.

Dijalog sa našim tradicionalnim ali i potencijalnim kupcima, udovoljavanje njihovim potrebama, željama, specifičnostima... temelj je svih naših poslovnih napora.

Najkvalitetniji proizvodi, konstantno poboljšanje usluga i jednostavna dostupnost naših operatera, osnova su za međusobno dugogodišnje povjerenje između nas i naših kupaca.

Otvorena komunikacija sa dugogodišnjim, ali i novim kupcima u koju uključujemo i naše djelatnike iz službe proizvodnje i kontrole kvaliteta proizvoda, pouzdan je »alat« koji nam omogućava da fleksibilno, efikasno i brzo odgovorimo zahtjevima koji svaki kupac postavi pred našu kompaniju. Zadovoljstvo kupaca i potrebe tržišta su polazište i ishodište svih naših tehnoloških i poslovnih napora.