Karijera

Berza poslova  

 

Jačanje kadrovske osnove, kontiniuirana naobrazba zaposlenih, dugoročno obezbjeđenje sirovina, jačanje socijalnog angažmana i preuzimanje socijalne odgovornosti fabrike kroz jačanje saradnje sa lokalnom zajednicom osnovni su ciljevi na kojima se zasniva politika rukovodstva kompanije.

Obrazovan, visokoprofesionalan, odgovoran ali i zadovoljan radnik, jeste temelj poslovne uspješnosti ove kompanije. Insistirajući i dosljedno njegujući takvu poslovnu filozofiju, FCL se promovirao za lidera u proizvodnji cementa u Bosni i Hercegovini. Tako je ova kompanija među prvima u državi postavila princip da uposlenici, njihova znanja i sposobnosti predstavljaju osnovni resurs/kapital poslovne uspješnosti.

Zahvaljući ovakvoj poslovnoj politici, između ostalog, FCL je postao najatraktivniji i najpoželjniji poslodavac u ovom dijelu BiH. Fabrika nudi stabilna radna mjesta i iznadprosječna redovna primanja u ovoj grani bh. industrije.

Ova uspješna i učinkovita poslovna strategija koja u centar postavlja obrazovanog, visokoprofesionalnog, odgovornog i zadovoljnog uposlenika, bazirana je na nekoliko osnovnih premisa. Prije svega tu je mogućnost profesionalnog usavršavanja i investiranje u znanje i jačanje sposobnosti zaposlenih, te razmjena iskustava i mogućnost izgradnje međunarodne karijere u okviru grupacije, kao i mogućnost internog napredovanja u karijeri kroz mentorstvo, razvoj i kontinuirano planiranje.

Sigurnost na radu u tako složenim industrijama kao što je proizvodnja cementa je prioritet Asamer grupacije, dokazan kroz činjenicu da se za vrijeme podizanja nove proizvodne linije, tokom obimnih radova na gradilištu u krugu FCL, nije desio niti jedan sigurnosni incident sa težim posljedicama.

Briga o zdravlju i sigurnosti uposlenika je poseban segment na kojem se insistira u našoj kompaniji. Zaštita na radu obezbjeđuje se najmodernijim tehnološkim rješenjima i opremom. Kontinuirani zdravstveni pregledi i rekreativno-sportske aktivnosti samo su dio brige kompanije za sigurnost i zdravlje uposlenika.

Austrijski vlasnici i menadžment Fabrike cementa u Lukavcu, znaju da su ostanak na liderskoj poziciji i razvoj kompanije temeljno vezani uz zadovoljstvo uposlenika i kontinuirano sticanje novih znanja, vještina i sposobnosti koje omogućavaju pojedincu preuzimanje složenijih poslova i pozicija i pripremaju ga za budućnost i zahtjeve koji tek dolaze.