Istorijat

Chronicle

1969-Investicioni program za gradnju fabrike cementa sa kapacitetom od 800 t klinkera dnevno i 340.000 t cementa godišnje
1970-Početak gradnje Fabrike cementa Lukavac 
06/1974-Završetak gradnje Fabrike cementa Lukavac 
1976-Postizanje projektovanog kapaciteta od 340.000 t cementa
04/1992-Zaustavljanje kontinuirane proizvodnje cementa zbog ratnih dejstava 
1993/1994-Povremena proizvodnja cementa ovisno o potrebama 
03/1996-Ponovno uspostavljanje kontinuiranog procesa proizvodnje 
12.10.2001-Potpisivanje Ugovora o privatizaciji između Kantonalne agencije za privatizaciju i firme ALAS International Baustoffproduktions AG, Austrija. Promjena strukture vlasništva; firma ALAS International Baustoffproduktions AG sa 51% ukupnog kapitala postaje većinski vlasnik 
12.9.2002-Postavljanje kamena temeljca za projekat «Proširenje i modernizacija Fabrike cementa Lukavac», početak gradnje objekata 
2003-
 • Rekonstrukcija i modernizacija postojeće linije i povećanje kapaciteta u proizvodnji klinkera sa 800 na 1.050 t; prelazak na sagorijevanje uglja u proizvodnji klinkera
 • Generalna sanacija i modifikacija elektrofiltera
 • Gradnja sistema za istovar uglja
 • Kružno skladište uglja
 • Mlin uglja
 • Mlin cementa
 • Generalna sanacija starog mlina cementa
 • Silos klinkera
 • Silos letećeg pepela
 • Novi pak stroj i paletizer
 • Sistem za utovar rinfuznog cementa
 • Automatski sistem otpreme 
04.06.2004-Svečano puštanje u rad novih postrojenja 
2005-
 • Postignuta rekordna proizvodnja cementa od 480.000 t
 • Instaliranje nove laboratorijske opreme
 • 2005. godine uveden je sistem kvaliteta ISO 9001:2000. 
2006-
 • Uvođenje pakovanja cementa 25 kg
 • Oprema za laboratoriju: rentgen analizator i difraktometar
 • Vrećasti filteri za silose cementa
 • Postrojenje za streč foliju na drugom paletizeru
 • Vage krečnjaka, šljake i pepela na mlinu sirovine
 • Dozator gline
 • Mjere za tehničko poboljšanje starog mlina cementa
 • Transporter za laporac i glinu
 • Rekonstrukcija prijavnice i parkirališta.
 • Certifikat ISO 14001:2004 (Umweltmanagementsystem). 
28.03.2007-

Zvanični čin primopredaje Uvjerenja o izvršenim obavezama iz ugovora i polaganje kamena temeljca za gradnju nove rotacione peći, početak druge etape rekonstrukcije i modernizacije Fabrike cementa Lukavac:

 • jednostruki, peto-stepeni izmjenjivač topline (Humboldt) sa pyroclon lownox klacinatorom i pyrotop komorom za miješanje
 • Pyrorapid rotaciona peć 3,8 m x 45 m sa vodom tercijarnog zraka i komorom za otprašivanje
 • Pyrostream gorionik peći za spaljivanje uglja i mazuta i Pyrobox system za spaljivanje uglja u kalcinatoru
 • Pyrofloor hladnjak klinkera PFC sa čekićastom drobilicom klinkera i pyrofloor upravljanjem
 • Mlin za mljevenje sirovine 160t/h
 • Slios za skladištenje sirovine – kapacitet 1.250 m3
 • Homogenizacioni silos 6.000 t
 • Linija sa filterom 10mg/Nm3 za otprašivanje mlina sirovine i linije peći
04.06.2009-

Završetak druge faze investiranja; svečano puštanje u rad novih postrojenja

15.06.2012-Fabrici cementa Lukavac uručena Okolinska dozvola Federalnog ministarstva okoliša i turzima, kojom je odobrena i upotreba alternativnih goriva