Ekologija

Politike kvaliteta i okolinskog upravljanja

Zajednička, ali i pojedinačna obaveza svih zaposlenika u Fabrici cementa Lukavac, jeste svakodnevni doprinos propisanim sistemima upravljanja kvalitetom i okolinskim upravljanjem.  
Na ovaj način, kvalitet i okolinsko upravljanje ugrađeni su u sve faze i aktivnosti nastanka našeg proizvoda:

 • prijem sirovina,
 • proces proizvodnje,
 • otprema gotovih proizvoda kupcima.

Time prije svega stalno poboljšavamo kvalitet naših proizvoda. Uz to smanjujemo troškove, jer uz pomoć uspostavljenih sistema doprinosimo poboljšanju naše tržišne konkurentnosti i poslovnog uspjeha.
Ovakvim pristupom zadovoljavamo potrebe, zahtjeve i očekivanja naših kupaca, zaposlenih, dobavljača, okoline i vlasnika. Sve to postižemo:

 • fleksibilnošću u prilagođavanju zahtjevima naših kupaca (cijena, rabat, pojačane potrebe u sezoni...)
 • poboljšanjem motivacije zaposlenih (stalna školovanja, isplata ličnih dohodaka, napredovanje,....)
 • poboljšanjem informisanosti dobavljača (planirane potrebe, zahtjevi, hitne isporuke, upotpunjavanje zahtjeva, kontrola kvaliteta na ulazu,...)
 • unapređenjem tokova informacija (proizvodnja, prodaja, kontrola, održavanje, investicije,...)
 • poboljšanje ujednačenosti (homogenizacija ulaznih sirovina posebno u slučaju nabavke klinkera, uglja, uključujući i podešavanje tehnološkog procesa)
 • ovladavanjem ekoloških parametara i stalnim smanjenja emisije u okolini
 • pridržavanjem zakonskih i drugih zahtjeva sa definiranim okolinskim aspektima
 • stalnim poboljšavanjem metoda i postupaka upravljanja definisanih okolinskim aspektima
 • blagovremenim planiranjem i otklanjanjem uskih grla u realizaciji investicija, sve do potpunog zaokruženja tehnoloških procesa usklađenih sa okolinskim aspektima
 • pokretanjem aktivnosti ovladavanja troškova nekvalitete (vršni teret, neusklađenosti, dorade, normativi, preklasifikacija...), uključujući smanjenje troškova energije i sirovina upotrebom alternativnih izvora.