Društvena odgovornost

Učinkovit business i poslovan razvoj u harmoniji sa lokalnom zajednicom, kredo je koji Fabrika cementa Lukavac dosljedno njeguje, unapređuje i razvija. Naravno, dokazujući u svakoj prilici iznimne kvalitete društveno odgovorne kompanije.

Smatramo da je otvoren dijalog osnovni preduslov za dobar suživot fabrike i grada. Pored toga što aktivno sudjelujemo u projektima koji pomažu razvoj lokalne zajednice, a naročito u projektima, koji uključuju rad sa djecom i za djecu, kroz različite aktivnosti poput organizovanja dana otvorenihvrata za građane, obilaske fabrike za učenike i studente, predstavnike vlasti i institucija, nastojimo transparentno i direktno prezentovati našu fabriku, tokove proizvodnje, poduzete i planirane mjere očuvanja okoliša.

Planovi i projekti FCL-a, nikad nisu bila nepoznanica za lokalnu, kantonalnu i širu zajednicu. Nebrojeno puta smo se uvjerili u to da upravo ta sinergija sa institucijama, vladinim i nevladinim sektorom, ekološkim udruženjima, školama, zdravstvenim, sportskim, kulturnim i ostalim institucijama, predstavlja siguran put da se harmonizuju poslovne aktivnosti kompanije, ali istovremeno pomogne i poboljša život Lukavčana.

Primjerice, u okviru sada već tradicionalne manifestacije „Dan otvorenih vrata“, FCL širom otvara kapije sa svoje Lukavčane, građane Tuzlanskog kantona, a posebno za najmlađe i omladinu, što je svojevrsna prilika za upoznavanje sa aktivnostima fabrike, proizvodnim procesom uz pomoć najmodernijih postrojenja.

Uređenje centralnog gradskog parka, postavljanje totem sata na jednoj od lukavačkih raskrsnica, koja je prozvana jednom od najljepših ulica u gradu, rekonstrukcija lokalnog obdaništa, samo su dio projekata, te sastavni dio misije i nastojanja FCL za harmoničnu koegzistenciju sa lokalnom sredinom. 

FCL na tome neće stati, nego će se i dalje dokazivati kao društveno odgovorna i socijalno senzibilizirana kompanija.