Cement 52,5N

Proizvod:  

PORTLAND  CEMENT CEM I 52,5 N 

Portland  cement sadrži 95-100% portlandskog cementnog klinkera, uz dodatak prirodnog gipsa kao regulatora vezivanja u količini do 5% koji se zajedno melju u kugličnom mlinu. 

Fizičko-mehaničke osobine

Prosječne vrijednosti

Zahtjevi normi BAS EN  197-1

Stalnost zapremine po Le Chatelieru (mm) 

0.1

≤ 10

Početak vezivanja (min.)

                   115

≥60

Čvrstoća na pritisak na 2 dana (MPa) 

30

≥ 20

Čvrstoća na pritisak na 28 dana (MPa)

                    67

≥52.5  

 

Hemijske osobine

Prosječne vrijednosti

Zahtjevi normi

BAS EN  197-1

Sadržaj sulfata (SO3%)

1.8

≤ 4.0

Sadržaj hlorida (Cl %)

0.014

≤ 0.10

Gubitak žarenjem (%)

1.7

                      ≤ 5.0

Netopivi ostatak

1.8

                      ≤ 5.0 

Portland cement oznake CEM I 52,5 N je posebno prilagođen za iznimno zahtjevnu primjenu i visoko vrijedne projekte.

Svojstva:

 • visok razvoj topline hidratacije cementa
 • vrlo brzi razvoj čvrstoća

Preporuka za primjenu:

 • za izradu predgotovljenih betonskih elemenata i proizvoda, te prednapregnutih betonskih konstrukcija,
 • proizvodnja posebnih vrsta maltera, žbuka i građevinsko hemijskih proizvoda,
 • u zahtjevnim građevinskim projektima gdje se traži visoka mehanička otpornost betonske konstrukcije, visoka rana čvrstoća i rano mehaničko opterećenje konstrukcije,
 • za izradu vrlo otpornih betona na habanje, te na mraz i soli.

Transport i skladištenje

 • transportirati u sredstvima koja štite cement od utjecaja vlage,
 • transportna sredstva prije punjenja cementom moraju biti očišćena od materijala koji mogu utjecati na kvalitet cementa,
 • skladištiti u betonskim ili čeličnim silosima koji štite cement od vanjskih utjecaja, posebno od uticaja vlage,
 • pri skladištenju u silose osigurati da ne dolazi do miješanja cementa sa drugim proizvodima,
 • uz pravilan transport i skladištenje, cement je potrebno upotrijebiti najkasnije 6 mjeseci nakon isporuke,
 • cement je iritantan za oči disajne puteve i kožu,
 • potrebno je izbjegavati kontakt s očima i kožom te koristiti zaštitnu odjeću.

Certifikat:

 • Proizvod posjeduje važeće certifikate po HRN EN 197-1.,BAS EN 197-1,

Izjava usklađenosti za CEM I 52,5 N po BAS EN 197-1:2002 i pravilnikom o tehničkim svojstvima za cement izdala je Fabrika cementa Lukavac d.d (klasa broj izjave 075/11 od 21.01.2011.).