Cement 42,5N

Proizvod: 

PORTLAND MIJEŠANI CEMENT CEM II/B-M(V-L) 42,5 N 

Portland miješani cement sadrži 65-75% cementnog klinkera, 21-35% silicijskog letećeg pepela oznake V iz termoelektrane i krečnjaka kao glavne sastojke, zajednički mljevene u mlinu sa kuglama uz dodatak prirodnog gipsa kao regulator vezivanja. 

Fizičko-mehaničke osobine

Prosječne vrijednosti

Zahtjevi normi BAS EN  197-1

Stalnost zapremine po Le Chatelieru (mm) 

1.1

≤ 10

Početak vezivanja (min.)

165

≥60

Čvrstoća na pritisak na 2 dana (MPa) 

20

≥ 10

Čvrstoća na pritisak na 28 dana (MPa)

51

≥42.5 ≤ 62.5 

 

Hemijske osobine

Prosječne vrijednosti

Zahtjevi normi

BAS EN  197-1

Sadržaj sulfata (SO3%)

2.0

≤ 3.5

Sadržaj hlorida (Cl %)

0.001

≤ 0.10  

Opis svojstva i preporuka za primjenu

Portland miješani cement oznake CEMII/B-M(V-L) 42,5 N je posebno prilagođen za nosive betonske konstrukcije, betonske radove gdje su potrebne više završne čvrstoće.

Svojstva:

 • mali gubitak optimalne konzistencije,
 • umjereno vezivanje cementa,
 • umjeren razvoj čvrstoća,
 • vrlo umjeren razvoj topline hidratacije,
 • dobra otpornost na umjereno agresivne uticaje zbog dodatka silicijskog letećeg pepela.

Preporuka za primjenu:

 • proizvodnja transpornih betona,
 • podzemni radovi kod temeljenja,
 • betonske konstrukcije velikog presjeka i zapremine,
 • završni građevinski radovi, te za izradu mortova za zidanje i malterisanje,
 • izgradnja  nosivih betonskih konstrukcija stambenih, poslovnihi industrijskih objekata viših razreda završne pritisne čvrstoće,
 • izrada raznih betonskih podloga i glazura,
 • izrada manje zahtjevnih betonskih konstrukcija u morskom okruženju.

Tranport i skladištenje:

 • transportirati u sredstvima koja štite cement od utjecaja vlage,
 • transportna sredstva prije punjenja cementom moraju biti očišćena od materijala koji mogu utjecati na kvalitet cementa,
 • skladištiti u betonskim ili čeličnim silosima koji štite cement od vanjskih utjecaja, posebno od uticaja vlage,
 • pri skladištenju u silose osigurati da ne dolazi do miješanja cementa sa drugim proizvodima,
 • cement u vrećama skladištiti na suhom mjestu zaštićenom od atmosferilija, iznad zemlje na paleti ili drugoj suhoj podlozi.
 • uz pravilan transport i skladištenje, cement je potrebno upotrijebiti najkasnije 6 mjeseci nakon isporuke,
 • cement je iritantan za oči disajne puteve i kožu,
 • potrebno je izbjegavati kontakt s očima i kožom te koristiti zaštitnu odjeću.

Certifikat:

 • Proizvod posjeduje Certifikat o stalnosti svojstava po HRNEN-197-1:2012, BAS EN 197-1:2002

Izjava uslađenosti za CEMII/B-M(V-L)-42,5N po BAS EN-197-1:2002 i Pravilnikom o tehničkim svojstvima za cement izdala je Fabrika cementa Lukavac d.d.(klasa broj izjave 99/14 od 04.03.2014.).