Cement 32,5N

Proizvod: 

PORTLAND MIJEŠANI CEMENT CEM II/B-M(V-L) 32,5 N 

Portland miješani cement sadrži 65-75% portlandskog cementnog klinkera, 21-35% silicijskog letećeg pepela oznake V iz termoelektrane i krečnjaka kao glavne sastojke, zajednički mljevene u mlinu sa kuglama uz dodatak prirodnog gipsa kao regulatora vezivanja. Posjeduje mali gubitak optimalne konzistencije, umjereno vezivanje cementa, nizak razvoj topline hidratacije, dobru otpornost na umjereno agresivne uticaje zbog dodatka silicijskog letećeg pepela. Portland miješani cement oznake CEMII/B-M(V-L) 32,5 N je posebno prilagođen za izradu nenosivih betonskih konstrukcija poslovnih i stambenih objekata pritisne čvrstoće do C25/30, proizvodnju transpornih betona, podzemne radove kod temeljenja i stabiliziranja tla, betonske konstrukcije velikog presjeka i zapremine, završne građevinske radove, te za izradu mortova za zidanje i malterisanje, izradu raznih betonskih podloga i glazura 

Fizičko-mehaničke osobine

Prosječne vrijednosti

Zahtjevi normi BAS EN 197-1

Stalnost zapremine po Le Chatelieru (mm) 

1,0

≤ 10

Početak vezivanja (min.)

215

≥75

Čvrstoća na pritisak na 7 dana (MPa) 

25

≥ 16

Čvrstoća na pritisak na 28 dana (MPa)

45

≥32.5 ≤ 52.5 

 

Hemijske osobine

Prosječne vrijednosti

Zahtjevi normi

BAS EN  197-1

Sadržaj sulfata (SO3%)

2.1

≤ 3.5

Sadržaj hlorida (Cl %)

              0.002

≤ 0.10  

Transport i skladištenje

  • transportirati u sredstvima koja štite cement od utjecaja vlage,
  • skladištiti u betonskim ili čeličnim silosima koje štite cement od vanjskih utjecaja,
  • cement u vrećama skladištiti na suhom mjestu zaštićenom od atmosferilija, iznad zemlje na paleti ili drugoj suhoj podlozi,
  • uz pravilan transport i skladištenje, cement je potrebno upotrijebiti najkasnije 6 mjeseci nakon isporuke. 

Certifikat:

  • Proizvod posjeduje Certifikat o stalnosti svojstava po HRN EN 197-1:2012,
  • Izjava usklađenosti za CEM II/B-M(V-L) 32,5 N po BAS EN 197-1:2002 i Pravilnikom o tehničkim svojstvima za cement izdala je Fabrika cementa Lukavac d.d (klasa broj izjave 100/14 od 04.03.2014.).